Vergnügungsschifffahrt
home.
stippel hor218.jpg
stippel hor218.jpg
links2.jpg
stippel hor218.jpg
Baubegleitung

W.A. Scholtenlaan 19, 9615 TG KOLHAM, The Netherlands
Tel +31 (0)598 63 17 66, Fax +31 (0)598 63 29 16, E-mail
info@ankerbeer.nl

stippel hor.jpg

Senternovem
Op initiatief van de Nederlandse maritieme sector is, in dialoog met het ministerie van Economische Zaken, het innovatieprogramma Maritiem Innovatie Programma opgezet. Het programma, dat is gericht op de maritieme maakindustrie, de offshore en de natte waterbouw, heeft als doel om de positie van de Nederlandse maritieme industrie in een aantal nichemarkten te versterken.
 

stippel hor.jpg 

Stichting Nederland Maritiem Land
Stichting Nederland Maritiem Land netwerkt voor de gehele maritieme cluster: zeescheepvaart, scheepsbouw, maritieme toeleveringsindustrie, offshore, binnenvaart, natte waterbouw, havens, maritieme dienstverlening, visserij, Koninklijke Marine en watersportindustrie. Samen met de aangesloten brancheorganisaties richt de Stichting zich op verbetering van het maritieme beleid in Nederland en op de verbetering van het imago van de cluster. Aandachtspunten van de Stichting zijn: Communicatie, Export, Innovatie en Maritieme Arbeidsmarkt en Onderwijs. Het Bestuur van de Stichting is samengesteld uit prominente personen uit de diverse maritieme sectoren, die op persoonlijke titel zitting hebben.

stippel hor.jpg 

Vereniging Holland Marine Equipment
Vereniging Holland Marine Equipment voert de slogan 'Masters of Innovation'. Deze trefzin refereert aan het innovatieve, toekomstgerichte karakter van de maritieme toeleveringsindustrie, die als een spin in het web van de maritieme techniek zit. Die vooruitstrevendheid wil de Vereniging uitstralen, zowel binnen Nederland als ver over de grenzen. Gezien de sterke groei van de het aantal leden in de afgelopen jaren slaagt de organisatie daar steeds beter in. Onlangs is de VHME gefuseerd met de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI).

stippel hor.jpg 

Koninklijke vereniging van Nederlandse reders
Als belangenbehartiger voor de in Nederland gevestigde rederijen is in 1992 de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) tot stand gekomen, na een fusie van de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging (KNRV) en de Vereniging van Nederlandse Reders in de Kleine handelsvaart (VNRK).

stippel hor.jpg 

NEN
Nederlands nationale normalisatie-instituut.